سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مدیر وبلاگ
 
آمار واطلاعات
بازدید امروز : 11
بازدید دیروز : 17
کل بازدید : 40135
کل یادداشتها ها : 28
خبر مایهاز تجربیات ما معلمان در مورد نحوه برخورد با دانش آموزان  


وقتی معلم می گوید فردا از شما امتحان خواهم کرد این کار را باید انجام دهدمگر انکه وضع عادی به هم بخورد و وضع غیر عادی به وجود اید ، برخی از معلمان می گویند فردا امتحان می کنم و امتحان را به روز دیگر موکول می کنند . نتیجه ی این کار این است که دانش اموزان  برای سخنان و دستورات این گونه معلمان ارج و بهائی قائل نخواهند بود بدیهی است این حال یعنی عدم قاطعیت در همه ی شووًن معلم نفوذ ورخنه خواهد کرد یعنی این گونه معلمان حرف و منطق و تصمیم هایشان  پیش شاگردان ارزشمند نخواهد بود البته رسیدن به این هدف یعنی داشتن قاطعیت وقتی ممکن است که تصمیم به طور عاقلانه و موضوعات بطورنرمال مورد بررسی دقیق و مطالعه قرار گیرد (شرط عقل آن است که اگر منافع و مصالح آن بر بدی هایش غلبه داشته باشد آن را انجام دهند در غیر این صورت انجام نگیرد  )

 

طرز برخورد معلم آگاه با دانش آموز سرکش

از انجا که سرکشی و عصیان وقتی به صورت استمرار وعادت در اید زشت وناپسند است پس بهتر است از تکرار آن جلوگیری کنیم ودانش اموز از ترس کم شدن نمره انضباط یا سرزنش شدن از سوی خانواده از گناه وسرکشی دور بماند ویا بخاطر تشویق شدن به انجام کارهای مثبت دست بزند .می توان گفت تکرار عمل واستمرا ر رفتار های نیکو بصورت عادت جایگزین رفتار های نا مطلوب می شود


 شخصیت دادن به دانش آموز

 یکی از اصول اساسی تربیت حیثیت وشخصیت مربی است ،در همه ابعاد تربیتی این اصل باید محفوظ بماند در مورد بچه ها نیز بایدبه انها شخصیت  بدهیم و شخصیت دادن به آنها در واقع جان دادن به آن هاست . تجربه نشان داده است وقتی با بچه خاطی   با حفظ شخصیت بر خورد شد، گریه می کند و اظهار پشیمانی و ندامت کرده و عذر خواهی می کند .


اشتباه ما معلمان این است که بایک خطا وعمل زشت همه حیثیت شاگرد را نادیده می گیریم وبزرگترین سرمایه یعنی شخصیت اورا ازبین می بریم فاجعه های بزرگ وجنایات از انسانهایی سر می زند که از لحاظ شخصیت ساقط شده اند

در کتاب بینوایان نوشته ویکتور هوگو ژانوال ژان متهم به دزدی ، با اعتماد وشخصیتی که کشیش به او داد به یک موجود اسمانی وملکوتی تبدیل شد

معلم توانمند برای پیشگیری از سوءرفتار شاگردان وجلوگیری از ارتکاب خلاف با ایماء واشاره وتعریض وکنایه راه گشای تربیت اخلاقی شاگردان بوده واز آشکار گویی وتصریح به تخلف شاگرد خوداری می نماید وهمواره از عامل لطف ومحبت ومهر ومودت استفاده می کند

باید دقت کرد که در محیط مدرسه انضباط محور است با انسان؟

اگر هدف انضباط باشد پس باید برای وصول به آن انسان را فدای آن سازیم واگر انسان محور وهدف است باید کرامت انسان را محفوظ نگه داشته وبا توجه به شخصیت انسان اصول انضباطی را درباره اش پیاده کرد


 

 


      شش خصلت...
طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ